Klebsiella:

Klebsiella (Latijnse naam: Klebsiella  oxytoca en Klebsiella pneunomia) is een bacterie die erg veel weg heeft van E. Coli en kan erge mastitis veroorzaken. Deze mastitis heeft effect op de gezondheid van het dier en heeft effect op de productie zoals verandering van de melkkwaliteit. Klebsiella is niet altijd direct te zien en is zeer moeilijk te genezen daar de bacterie veel weerstand biedt tegen antibiotica.

Hoe komt het op het bedrijf:
Klebsiella bacteriën leven in de grond in vochtige omgeving en vooral op plaatsten waar het broeierig  is vermenigvuldigd deze snel. In de melkveehouderij komt deze bacterie meestal mee met strooisel. Bomen worden over de grond gesleept en de bacterie kan zo overspringen naar de stam. Bij zaagsel of strooiselsoorten waar de stam dus niet verwijderd wordt is de kans groter dat de bacterie hier gehuisvest zit. Ook kan strooisel wat op het land ligt besmet raken. Mocht het strooisel op de vloer en los opgeslagen liggen kan de Klebsiella bacterie hier alsnog bij komen, en vooral als het vochtig is en warm is de kans op besmetting het grootst.  Dus ook in vochtige stallen kan het zich vormen.

Gevolgen van de Klebsiella bacterie:
De besmette koeien gaan melk geven van mindere kwaliteit en krijgen koorts. Veel van deze dieren blijven liggen en uiers raken gezwollen. Deze bacterie kan zich voortplanten in de stallen zelf en besmette dieren zijn dus drager en overbrenger van de bacterie. Ook de mest en overige materialen en de dode besmette dieren kunnen overbrenger zijn. Koeien met een langdurig hoog celgetal kunnen het beste ook onderzocht worden op aanwezigheid van Klebsiella.

Wat te doen om risico’s te beperken:
Doordat Klebsiella bacteriën kunnen voorkomen in schors word aangeraden zaagsel of strooisel te gebruiken wat ontschorst is. Ook kan het strooisel het beste opgeslagen worden in een droge ruimte vrij van de vloer en met voldoende ventilatie. Daarnaast is het verstandig de boxen te voorzien van ruime laag strooisel zodat vocht voldoende word opgenomen. Dagelijks het oude strooisel verwijderen en de boxen opnieuw instrooien kan ook erg veel voordeel geven.