Iedereen die werkt met dieren of hobbymatig dieren houdt kan te maken krijgen met ongewenste bijkomstigheden. Er zijn vele soorten aandoeningen zowel bekend als onbekend. Als dierenhouder is het handig kennis te hebben van de meest voorkomende soorten zodat ingrijpen en waarnemen sneller kan worden gerealiseerd . Wij als Agri Dealers proberen u zoveel mogelijk kennis bij te brengen en zullen regelmatig nieuwe informatie posten. Hierdoor kunt u naast alle plezierige ervaringen ook snel optreden tijdens minder leuke en ongewenste momenten. Veel aandoeningen kunnen beperkt worden bij het juiste management.

Enkele tips voor het verminderen van aandoeningen op stal:

  • Zorg voor het juiste strooisel
  • Zorg voor kwaliteit strooisel
  • Houd mest en stalling zo gescheiden mogelijk
  • Zorg voor droge schone stallen
  • Hou dieren met aandoeningen apart
  • Zorg dat natte plekken verwijderd worden
  • Onderzoek nieuwe dieren op aandoeningen
  • Hoe meer kennis u heeft hoe sneller er ingegrepen kan worden

In de volgende pagina’s kunt u informatie vinden over diverse aandoeningen en bacterien. Wekelijks wordt er nieuwe informatie bijgevoegd, dus houd de site in de gaten.